sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

Branżowy program promocji MASZYN I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH

Pragniemy poinformować, iż Krajowa Izba Gospodarcza jako lider Konsorcjum Górnictwo Polskie, w składzie : KIG, Polska Technika Górnicza SA, Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa,  wygrała przetarg Ministerstwa Gospodarki na realizację branżowego programu promocji MASZYN I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH: Poddziałanie 6.5.1 – Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych.

W ramach branżowego programu promocji w ciągu trzech lat tj. od 26 kwietnia 2012 do 31 marca 2015 r. Konsorcjum Górnictwo Polskie  realizuje szereg międzynarodowych imprez targowych oraz misji gospodarczych, konferencji i spotkań biznesowych  w ramach spójnego planu promocji branży i skupionych wokół niej przedsiębiorców. Kampania obejmuje swoim zasięgiem terytorium Polski oraz następujące kraje: Argentyna, Chile, Chiny ,Indie, Kazachstan, Rosję oraz Wietnam. Podmiot gospodarczy uczestniczący w Programie może uzyskać 75% refundacji z tytułu poniesionych kosztów udziału w wybranych działaniach promocyjnych.

Link do programu  http://www.kig.pl/znajd-zagranicznego-partnera/2892-promocja-branzy-maszyn-i-urzadzen-gorniczych.html

 

Kontakt:

KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA

Biuro Współpracy z Zagranicą

tel: 22 6309 707,  22 6309 783, 22 6309 752

fax: 22 8284199, 22 6309 559

email:  kkaniewska@kig.pl, asalamonczyk@kig.pl, mnowakowska@kig.pl, ewojtas@kig.pl