sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

Komunikat Okręgowego Inspektora Pracy w Krakowie

Okręgowy Inspektor Pracy w Krakowie oświadcza, że Państwowa Inspekcja Pracy nie posiada "działu weryfikacji". Nie prowadzimy odpłatnych szkoleń  i nie przekazujemy odpłatnie materiałów szkoleniowych.
 
Jakiekolwiek propozycje w tym zakresie stanowią bezprawne podszywanie się pod nasz Urząd i mogą nosić znamiona przestępstwa, polegającego na uzyskaniu korzyści majątkowych, wskutek podstępnego wprowadzenia w błąd. W razie zaistnienia takiego procederu, osoby nim dotknięte powinny rozważyć potrzebę powiadomienia prokuratora.
 
Z-ca Okręgowego Inspektora Pracy
ds. Prawno-Organizacyjnych
mgr Ewa Staniszewska