sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W NOWYM SĄCZU W RAMACH AKCJI "NIEBIESKI PARASOL"

Sądecka Izba Gospodarcza wspiera akcję Krajowej Rady Radców Prawnych i Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie pod nazwą "NIEBIESKI PARASOL"
Bezpłatne informacje prawne dla osób potrzebujących udzielane będą w Nowym Sączu w dniu 26 września 2014r. w godzinach:
10.00-14.00 w Sądeckiej Izbie Gospodarczej przy ul.Zielonej 27
14.00-18.00 w Urzędzie Miasta (Rynek 1)
 
Serdecznie zapraszamy!
 
Poniżej przekazujemy zaproszenie Pani Danuty Koszyk-Ciałowicz Dziekana OIRP w Krakowie 
 
Szanowni Państwo,
Już po raz kolejny samorząd radców prawnych organizować będzie ogólnopolską akcję udzielania bezpłatnych porad prawnych osobom potrzebującym. Tegoroczna edycja akcji „Niebieski Parasol” – której nazwa nawiązuje do motywu ochrony w trudnych sytuacjach życiowych oraz koloru żabotu w todze radcy prawnego - jest jednak wyjątkowa z kilku względów. Po raz pierwszy została ona bowiem objęta honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, a ponadto zostanie ona zorganizowana w znacznie większej skali, niż dotychczas. Dotyczy to również obszaru działalności Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, na którym akcja „Niebieski Parasol” prowadzona będzie - nie jak dotąd – w ciągu jednego dnia w trzech największych miastach regionu, lecz w ciągu pięciu dni od 22 do 26 września br., w siedmiu miastach: Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu, Nowym Targu, Dębicy, Gorlicach i Limanowej, zgodnie z przedstawionym w załączeniu harmonogramem. 
Poprzez akcję „Niebieski Parasol” radcowie prawni pragną przede wszystkim pomóc osobom szczególnie potrzebującym oraz przypomnieć całemu społeczeństwu o potrzebie korzystania z profesjonalnej pomocy prawnej, wbrew popularnemu powiedzeniu „mądry Polak po szkodzie”. Tak ustalonym celom towarzyszy przekonanie, że w dobrze pojętym interesie całego społeczeństwa leży przeciwdziałanie zjawisku „wykluczenia prawnego”, wynikającego z braku rzetelnej wiedzy na temat praw i obowiązków w wielu relacjach społecznych – rodzinnych, konsumenckich, administracyjnych czy gospodarczych. 
Należy przy tym zauważyć, że – wbrew niektórym obiegowym opiniom - zjawisko wykluczenia prawnego wcale nie jest dzisiaj marginalne. W niebagatelny sposób wpływa na to proces tzw. inflacji prawa, wyrażający się w ciągłym rozroście i zmianach regulacji prawnych, czego materialnym dowodem są wydawane już niemal codzienne Dzienniki Ustaw. Wykluczenie prawne może być także wynikiem złudnego przekonania znacznej części społeczeństwa, że „czego nie ma Internecie, to nie istnieje” lub wynikiem bezgranicznego zaufania do „mecenasa Google”, bez względu na to, z jakiego źródła pochodzą i kiedy zostały udostępnione w Internecie poszukiwane informacje, albo też przesadnej wiary we własne umiejętności w zakresie posługiwania się instrumentarium prawnym. 
W wielu sytuacjach życiowych, w których np. zamierzamy kupić lub sprzedać mieszkanie, zaciągnąć kredyt, rozwiązać trudną sytuację rodzinną albo przeciwdziałać problemom w pracy, względnie rozpocząć działalność gospodarczą, warto więc zasięgnąć profesjonalnej porady prawnej lub przynajmniej sięgnąć po lekturę jednego z poradników, wydanych przez Krajową Radę Radców Prawnych w serii „Z RADCĄ PRAWNYM BEZPIECZNIEJ” (http://www.bezpieczniej.kirp.pl/). 
 Przeciwdziałanie wykluczeniu prawnemu jest codzienną misją radców prawnych, którzy udzielają porad prawnych oraz reprezentują klientów w szczególności w sprawach cywilnych, rodzinnych i gospodarczych, a także w sprawach administracyjnych, wykroczeniowych oraz niektórych sprawach karnych (przy czym od 1 lipca 2015 r. radcowie prawni będą świadczyli pomoc prawną we wszystkich sprawach karnych). O istnieniu naszej grupy zawodowej wiedzą zapewne niemal wszyscy, jednak nie każdy wie, że radca prawny to zawód szczególnego zaufania publicznego, którego wykonywanie wymaga odbycia wieloletniej aplikacji i zdania egzaminu zawodowego, a następnie ciągłego doskonalenia zawodowego, przestrzegania rygorystycznych zasad etycznych oraz tajemnicy zawodowej, a także posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, które obecnie wynosi aż 1,3 mln złotych. 
Zapraszam więc wszystkich zainteresowanych pod „Niebieski parasol”, gdyż … z radcą prawnym bezpieczniej !
  
Z wyrazami szacunku,
Dziekan OIRP w Krakowie
Danuta Koszyk-Ciałowicz
 
Informacje prawne dla osób potrzebujących będą udzielane:
 
W KRAKOWIE w dniach od 22 do 24 września 2014 r. (od poniedziałku do środy) w godz. 14:00 - 18:00  
  w lokalu mieszczącym się na parterze budynku, w którym znajduje się siedziba 
  Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, ul. Francesco Nullo 8;
 
W DĘBICY w dniu 23 września 2014 r. (wtorek) w godz. 10:00 - 15:00 
  w budynku Urzędu Miasta Dębicy (ul. Ratuszowa 2);
 
W GORLICACH w dniu 25 września 2014 r. (czwartek) w godz. 12:00 - 18:00  
  w budynku Urzędu Miejskiego w Gorlicach (Rynek 2);
 
W NOWYM SĄCZU w dniu 26 września 2014 r. (piątek) w dwóch miejscach:
  w godz. 10:00-14:00 w siedzibie Sądeckiej Izby Gospodarczej przy ul. Zielonej 27;
  w godz. 14:00-18:00 w budynku Urzędu Miasta (Rynek 1);
 
W NOWYM TARGU w dniu 25 września 2014 r. (czwartek) w godz. 14:00 - 18:00 
  w budynku Urzędu Miasta, ul. Krzywa 1;
 
W LIMANOWEJ w dniu 23 września 2014 r. (wtorek) w godz. od 14:00 - 18:00 
  w budynku Starostwa Powiatowego w Limanowej przy ul. Józefa Marka 9;
 
W TARNOWIE  w dniu 26 września 2014 r. (piątek) w godz. od 10:00 - 15:00 
  w budynku Tauron  S. A., ul. Lwowska 72-96 B.

 

PLAKAT DO POBRANIA