sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

PODATEK VAT: zmiany od stycznia 2011 - dofinansowane szkolenie w Sądeckiej Izbie Gospodarczej

W dniach 17-18 maja zapraszamy Państwa na szkolenie "Podatki i finanse dla mikro i małych przedsiębiorstw z uwzględnieniem zmian od stycznia 2011".

Szkolenie dofinansowane ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego skierowane jest dla właścicieli i pracowników mikro i małych firm z Małopolski. Aby wziąć udział w szkoleniu należy dostarczyć wypełnione dokumenty zgłoszeniowe oraz kserokopię wpisu do ewidencji do Sądeckiej Izby Gospodarczej ( ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz).

W przypadku zatrudnienia na umowę o pracę szkolenie rozliczane bezgotówkowo!

Dokumenty zgłoszeniowe do pobrania:

 Formularz zgłoszeniowy na szkolenie 

 Formularz zgłoszeniowy - dane uczestnika 

 Formularz - oświadczenie o pomocy publicznej innej niż de minimis

 

Szkolenie organizowane w ramach projektu "Małopolska Akademia Zarządzania - systemowy cykl szkoleń dla mikro i małych przedsiębiorstw"

Szczegóły: Kamila Kosal-Garbacz (18) 449-91-64, e-mail: kgarbacz@sig.org.pl