sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

Uchwały Rady Miasta Nowego Sącza dot. wysokość stawek podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych.

Roczną stawkę podstawową podatku od nieruchomości dla budynków (lub ich części) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz dla budynków mieszkalnych (lub ich części) zajętych na działalność gospodarczą ustalono w wysokości 18,50 zł/m2  powierzchni użytkowej. Dla wybranych rodzajów działalności gospodarczej wprowadzono stawki preferencyjne (tj. niższe od stawki podstawowej) -  12,92 zł/m2  albo 9,23 zł/m2  (§1 pkt 2 lit. c i d uchwały nr XVIII/153/2011). Korzystanie ze stawek preferencyjnych następuje na podstawie zgłoszenia podatnika. Zgłoszenia należy dokonać poprzez złożenie informacji/deklaracji na podatek od nieruchomości. Dodatkowo podatnik musi złożyć dokumenty związane z pomocą de minimis (§2 ust. 3 uchwały XVIII/153/2011). Różnica pomiędzy stawką podstawową, a stawką preferencyjną będzie stanowiła dla podatnika pomoc de minimis, co zostanie potwierdzone w wydanym przez prezydenta miasta Nowego Sącza zaświadczeniu o pomocy de minimis.
W przypadku wątpliwości przy wypełnianiu dokumentów związanych z pomocą de minimis, proszę o kontakt z pracownikami Wydziału ds. Przedsiębiorczości – Referat Pomocy Publicznej (tel. 18 41 41 380 do 381 lub e-mail: wpr@nowysacz.pl).

PLIKI DO POBRANIA:

- FORMULARZ

- UCHWAŁA - PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

- UCHWAŁA - PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU

 
Pozdrawiam
Magdalena Januszek-Gródek
dyrektor Wydziału ds. Przedsiębiorczości
mjanuszek@nowysacz.pl
tel: [+48 18] 41 41 380
fax: [+48 18] 41 41 385
 
Urząd Miasta Nowego Sącza
Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz
tel: [+48 18] 443 53 08, fax: [+48 18] 443 78 63
e-mail: urzad@nowysacz.pl | www.nowysacz.pl