sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

PODRÓŻE SŁUŻBOWE I SAMOCHÓD W FIRMIE - szkolenie dla mikro i małych firm z Małopolski

Już w dniach 12-13 maja zapraszamy Państwa na szkolenie "Podróże służbowe i samochód w działalności firmy".

Szkolenie dofinansowane ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego skierowane jest dla właścicieli i pracowników mikro i małych firm z Małopolski. Aby wziąć udział w szkoleniu należy dostarczyć wypełnione dokumenty zgłoszeniowe oraz kserokopię wpisu do ewidencji do Sądeckiej Izby Gospodarczej ( ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz).

W przypadku zatrudnienia na umowę o pracę szkolenie rozliczane bezgotówkowo!

Dokumenty zgłoszeniowe do pobrania:

 Formularz zgłoszeniowy na szkolenie 

 Formularz zgłoszeniowy - dane uczestnika 

 Formularz - oświadczenie o pomocy publicznej innej niż de minimis

 

W programie szkolenia:

 •  przepisy prawa dotyczące podróży służbowych
 •  podróże służbowe krajowe i zagraniczne
 •  koszty i rozliczanie podróży służbowych
 •  znaczenie środka transportu dla kosztów podróży służbowej
 •  podróż służbowa a jazdy lokalne
 •  ubezpieczenie pracownika w trakcie podróży służbowej
 •  rozliczanie i zasady delegowania osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej
 •  rozliczenia kierowców samochodów ciężarowych
 •  ewidencja księgowa w księgach rachunkowych i podatkowej książce przychodów i rozchodów
 •  ewidencjonowanie różnic kursowych
 •   samochód w firmie - rozliczenia i aspekty podatkowe
 •  samochów ciężarowy a osobowy w świetle ustawy o VAT
 •  studium przypadku

 

Szczegóły: Kamila Kosal-Garbacz (18) 449-91-64, e-mail: kgarbacz@sig.org.pl