sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

UWAGA! PONAWIAMY APEL

W związku z kolejnymi zgłaszanymi sygnałami od przedsiębiorców dotyczącymi powoływania się przez firmy na umowę z Sądecką Izbą Gospodarczą celem pomocy w aplikowaniu o fundusze UE, czy też pomoc doradczą informujemy, iż Sądecka Izba Gospodarcza nie dystrybuuje żadnych wydawnictw, materiałów, płyt CD i innych nośników informacji dotyczących możliwości pozyskania funduszy unijnych, a pomoc doradczo-szkoleniowa jest świadczona bezpłatnie w ramach realizowanych przez izbę projektów unijnych.
 
Szczegółowe informacje dostępne są w biurze SIG.