sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

PRACE NAD STRATEGIĄ ROZWOJU POLSKI POŁUDNIOWEJ

Szanowni Państwo,

W imieniu Pana Marka Sowy, Marszałka Województwa Małopolskiego pragnę poinformować, że w ubiegłym roku Samorządy Województw Małopolskiego i Śląskiego rozpoczęły prace nad Strategią dla Rozwoju Polski Południowej w obszarze województwa małopolskiego i śląskiego. Ich celem jest zidentyfikowanie możliwości współdziałania pomiędzy oboma województwami oraz wskazanie kierunków, typów projektów i projektów umożliwiających rozwijanie współpracy, a w konsekwencji kreowanie Polski Południowej jako silnego i konkurencyjnego obszaru w Europie. Wszelkie informacje dotyczące przebiegu dotychczasowych prac znajdą Państwo pod linkiem:  http://malopolskie.pl/RozwojRegionalny/Konsultacje/.

Licząc na Państwa zaangażowanie i aktywny udział w trwających obecnie pracach, prosimy o wypełnienie załączonej ankiety, której wyniki zostaną wykorzystane do opracowania materiału będącego podstawą dalszych dyskusji. Wypełnione ankiety prosimy o odesłanie do Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego do dnia 7 marca 2012 r.: faksem na nr: (012) 29 90 726 lub drogą elektroniczną na adres: jeremiasz.salamon@umwm.pl.

 

 ANKIETA - Strategia dla rozwoju Polski Południowej

 

Jeremiasz Salamon
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Polityki Regionalnej
Zespół Planowania Strategicznego (PR I)
012 29-90-904
jsam@malopolska.mw.gov.pl