sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

Prawa autorskie w działalności marketingowej firmy

BEZPŁATNE!
DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH SZKOLENIE DLA WŁAŚCICIELI I PRACOWNIKÓW MIKRO I MAŁYCH FIRM Z MAŁOPOLSKI ORGANIZOWANE PRZEZ SĄDECKĄ IZBĘ GOSPODARCZĄ

„Prawa autorskie w działalności marketingowej firmy”

16-17.10.2012, NOWY SĄCZ
+ 2 godziny bezpłatnego doradztwa
na uczestnika

PROWADZĄCY: Agnieszka Brodowicz

Szkolenie z zakresu praw autorskich obejmuje uzyskanie praktycznej wiedzy z zakresu :
- analizy umów o przeniesienie praw autorskich,  umów licencyjnych (rodzaje licencji i sposób ich opodatkowania, przykłady umów – zajęcia praktyczne)
- analizy obowiązującego stanu prawnego w kontekście wykorzystywania wizerunku (w celach marketingowych i niekomercyjnych);
- regulaminy promocji, reklamy, sponsoringu (zasady i zajęcia praktyczne z pisania regulaminów – prawne aspekty praw autorskich w reklamie)
- przejmowania przez pracodawcę utworów pracownika (jak skonstruować umowę – zajęcia praktyczne);
- korzystania z tzw. dozwolonego użytku publicznego (czyli kiedy za cytowanie bądź korzystanie z utworów nie trzeba płacić ich autorom)
- prawa autorskie  a prawo patentowe – czy są to pojęcia tożsame (jak zarejestrować znak ochronny)

Uczestnik uzyska :
- niezbędną wiedza co do form umów zawieranych m.in. z twórcą utworu, reklamy, gadżetów reklamowych, dzieła;
- umiejętność tworzenia i wykorzystania w praktyce klauzul umownych stosowanych w obrocie prawami autorskimi;
- znajomość i konsekwencje wynikające z odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw autorskich;
- wiedzę na temat ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa oraz czynów nieuczciwej konkurencji


ZGŁOSZENIA:

SĄDECKA IZBA GOSPODARCZA
tel. 18-4499164
e-mail:biuro@sig.org.pl