sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH szkolenia dla przedsiębiorców

Poniżej zamieszczamy wiadomość z Biura Wojewody Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

W ramach działań prowadzonych przez Zespół ds. Małej i Średniej Przedsiębiorczości działający przy Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Krakowie nawiązaliśmy współpracę z PARP i UZP.

 W wyniku czego w kwietniu br będą przeprowadzone regionalne bezpłatne szkolenia w zakresie pzp dla MŚP– z podkreśleniem nowego podejścia do zamówień publicznych i wytycznych po nowelizacji ustawy. Będą to szkolenia dla przedsiębiorców w pierwszej kolejności, w II połowie 2011 roku przeszkoleni zostaną pracownicy sektora publicznego odpowiedzialni w urzędach za przetargi.

Szkolenia dla przedsiębiorców odbędą się już w kwietniu br, szkolenie trwa 4 dni, składa się z 2 modułów – I moduł teoretyczny 2dni oraz II moduł zaawansowany z praktycznymi wskazówkami i case study, również 2 dni (szczegóły w załączniku Program szkolenia pzp).

Proponowane terminy:

I grupa 5-6 kwietnia (moduł teoretyczny)

  12-13 kwietnia (moduł praktyczny)*

 II grupa 7- 8 kwietnia (moduł teoretyczny)

               14-15 kwietnia (moduł praktyczny)

Grupa może liczyć 20 osób, zatem dysponujemy tylko 40 miejscami. Nie ma możliwości zmiany grup (tzn nie można zapisać się do I grupy na moduł teoretyczny, a do II grupy na moduł praktyczny).

Osoby zainteresowane prosimy o w miarę szybkie zgłaszanie się na szkolenie najpóźniej do 22 marca musimy powiadomić organizatorów  o zamknięciu grupywysyłając zgłoszenie emailem bezpośrednio na mój adres e-mailowy awlo@malopolska.uw.gov.pl.

W przypadku gdyby zainteresowanych było więcej podejmiemy się rozmów z organizatorami szkolenia. 

Szkolenia prowadzone są przez wybitnych ekspertów, są to szkolenia całodniowe.

 Miejsce szkolenia: Małopolski Urząd Wojewódzki, ul. Basztowa 22.

 PROGRAM SZKOLENIA DO POBRANIA

 

KONTAKT:

Agnieszka Włodarczyk

------------------------------

Ekspert

Biuro Wojewody

Małopolski Urząd Wojewódzki

ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków

tel. +48 12 39 21 108

email:awlo@malopolska.uw.gov.pl