sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

PSYCHOLOGIA SPRZEDAŻY - szkolenie w Nowym Sączu

Serdecznie zapraszamy właścicieli i pracowników mikro i małych firm na dofinansowane ze środków unijnych szkolenie pt. "Psychologia Sprzedaży". Szkolenie odbędzie się w dniach 30-31.03.2011 w Nowym Sączu a poprowadzi je Pani Alicja Szczygieł.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy dostarczyć wypełnione dokumenty zgłoszeniowe oraz kserokopię wpisu do ewidencji do Sądeckiej Izby Gospodarczej ( ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz).

Dokumenty zgłoszeniowe do pobrania:

 

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie 

 Formularz zgłoszeniowy - dane uczestnika 

Formularz - oświadczenie o pomocy publicznej innej niż de minimis 

 

PSYCHOLOGIA SPRZEDAŻY

 

Profil uczestnika:

Kierownicy, doradcy handlowi, pracownicy działów handlowych, obsługi klienta, sprzedaży, marketingu oraz przedstawiciele handlowi.

 

Cele:

 

-     Rozwój własnego potencjału zawodowego

-     Nauka reguł pozytywnego myślenia

-     Rozpoznawanie wśród klientów rzeczywistych motywów kupna i sprawne posługiwanie się nimi

-     Doskonalenie technik aktywnego słuchania.

-     Doskonalenie technik skutecznej komunikacji z klientem – rola pierwszego wrażenia i jego elementy

-     Poznanie tajników mowy ciała

Korzyści:

 

-     Nabycie umiejętności motywowania siebie i klienta do działania

-     Nabycie umiejętności budowania sprzedaży w oparciu o rozpoznane, rzeczywiste motywy kupna

-     Tworzenia dobrego klimatu w procesie sprzedaży

-     Wykorzystanie technik aktywnego słuchania do poprawienia relacji z klientem

-     Nabycie umiejętności rozpoznawania niewerbalnej komunikacji i dokładnej ich interpretacji

Metody:

Warsztaty interaktywne: wykład, dyskusja, analiza przypadków. Ćwiczenia oparte na analizie sytuacji problemowych i na studiach przypadków; gry symulacyjne. Praca z kamerą.

Czas trwania:

2 dni (16 godzin)

Program:

-         Wprowadzenie. Przedstawienie programu zajęć, zasad pracy oraz poznanie uczestników szkolenia.

-         Dobra Komunikacja interpersonalna – podstawą sukcesu w biznesie

-         Zależności pomiędzy Komunikacją niewerbalną a werbalną- ćwiczenie

-         Komunikacja werbalna

-         Komunikacja jedno- i dwustronna

-         Umiejętne formułowanie komunikatów (parafraza, akcentowanie) - ćwiczenie

-         Umiejętność słuchania (Słuchanie „czworgiem uszu”).

-         Rodzaj przyswajania informacji i rozumienie – typ wzrokowy, słuchowy i kinestetyczny

-         Test asertywności

-         Asertywność – sposób na bronienie swoich interesów.

-         Asertywność. Ćwiczenie „Odmowa”

-         Autoprezentacja – Co jest ważne?

-         Ćwiczenie „Wystąpienie autoprezentacyjne” (nagranie i omówienie)

-         Co motywuje ludzi? Typy motywacji.

-         Ćwiczenie „Rozpoznaj typ motywacji”

-         Moje mocne strony?

-         Co by mi się jeszcze przydało?

-         Podsumowanie szkolenia

 

Szczegóły : Kamila Kosal-Garbacz tel. (18) 449-91-64, e-mail: kgarbacz@sig.org.pl