sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

OKREŚLENIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH PRZEDSIĘBIORCÓW DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

Na podstawie ustawowego obowiązku Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Sączu zwraca się do przedsiębiorców zrzeszonych w Sądeckiej Izbie Gospodarczej z prośbą dotyczącą określenia potrzeb szkoleniowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Prosimy o pobranie i wypełnienie formularza i zakreślenie tych szkoleń, które Państwa zdaniem powinny być oferowane osobom bezrobotnym i poszukującym pracy.   
Formularz prosimy odesłać na e-mail:biuro@sig.org.pl lub faxem 18-4499165