sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

Handel zagraniczny w Polsce i Małopolsce w 2011 roku

Przedstawiamy broszurę zawierającą najważniejsze informacje z badania Handel zagraniczny w Polsce i Małopolsce w 2011 roku.

 
Na stronie internetowej www.mog.malopolska.pl znajduje się pełny raport z badania wraz ze streszczeniem, opisującym powyższe zagadnienia w sposób szerszy niż załączona broszurka.
 
BROSZURA

Z poważaniem,

Zespół
Małopolskiego Obserwatorium Gospodarki
Departament Polityki Regionalnej
Marcin Kopeć
Kierownik Projektu | Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego | tel.: +48 12 63 03 374