sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

OFERTA REKLAMY NA BUDYNKU SIG

Sądecka Izba Gospodarcza w Nowym Sączu oferuje dzierżawę miejsca o wymiarach 6,1 X 4,2 m na budynku siedziby SIG przy ul. Zielonej 27 w Nowym Sączu pod baner reklamowy. Wydzierżawiającemu przysługiwać będzie prawo dysponowania tą powierzchnią z przeznaczeniem na ekspozycję reklamową. Za treść reklamy odpowiada Dzierżawca (reklama musi być zgodna z obowiązującym polskim prawem w tym zakresie). Jeśli przepisy dotyczące możliwości posadowienia i lokalizowania reklam wymagają uzyskania stosownych decyzji  lub uzgodnień obowiązek ich uzyskania obciąża Dzierżawcę. Projekt graficzny ma zostać przedstawiony do zaakceptowania Wydzierżawiającemu. Wydzierżawiający w ramach ceny udostępnia istniejące rusztowanie pod reklamę banerową.
Zainteresowane firmy proszone są o bezpośredni kontakt z biurem izby 18-4499164.