sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

REGIONALNE FORUM PRZEDSIĘBIORCÓW

Przypominamy o zbliżającym się spotkaniu w ramach cyklu „Regionalne Forum Przedsiębiorców” organizowanego z inicjatywy EY oraz PKO Banku Polskiego, które odbędzie się w dniu 5 czerwca 2014 w Hotelu Beskid przy ul. Limanowskiego 1 w Nowym Sączu.
Będzie to już druga edycja cyklu spotkań organizowanych w różnych regionach Polski. W zeszłym roku odbyło się 5 spotkań i wzięło w nich udział blisko 300 czołowych polskich przedsiębiorców. Inicjatywa dowiodła, że zarówno potrzeba publicznej dyskusji nad problemami nurtującymi przedsiębiorców, jak i potrzeba wymiany doświadczeń, jest silna. Wychodząc jej naprzeciw organizujemy w tym roku 7 spotkań regionalnych – szczegółowe informacje na temat wszystkich spotkań wraz z agendą dostępne są na stronie: www.ey.com/pl/rfp. 
Temat panelu dyskusyjnego to: „Lokalna siła globalnych graczy. Jak wykorzystać potencjał regionu budując przewagę konkurencyjną firmy i strategię jej rynkowej ekspansji”. Do udziału w dyskusji zaprosiliśmy czołowych polskich przedsiębiorców, m.in, Pana Prezesa Florka, Pana Prezesa Pazgana, Pana Prezesa Litwińskiego, Pana Prezesa Mroza oraz ekspertów gospodarczych EY i PKO Banku Polskiego. 
Podczas spotkania dyskusja w gronie przedsiębiorców zostanie poprzedzona prezentacją makroekonomiczną, która zdefiniuje charakterystyki prowadzenia działalności typowe dla danego regionu oraz wynikające z nich szanse i zagrożenia. Jesteśmy przekonani, że wspólna dyskusja pozwoli na wypracowanie unikatowych wniosków, a także na zidentyfikowanie najskuteczniejszych sposobów wykorzystania „lokalnego potencjału w budowaniu przewagi konkurencyjnej w drodze na globalne rynki”. 
Po spotkaniu zapraszamy na bankiet, który będzie doskonałą okazją do rozmów kuluarowych i nieformalnej wymiany zdań z ekspertami. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. 
 
Prosimy o potwierdzenie udziału pod nr telefonu 795 649 245.