sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

SĄDECKA IZBA GOSPODARCZA WPISANA DO REJESTRU USŁUG ROZWOJOWYCH (RUR)

Sądecka Izba Gospodarcza w dniu 16.12.2015r. uzyskała wpis do Rejestru Usług Rozwojowych (RUR) w zakresie świadczenia za pośrednictwem Rejestru: usług szkoleniowych i innych rodzajów usług (doradztwo). W związku z powyższym informujemy, że SIG będzie mogła realizować BONY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW  w ww. zakresie. O szczegółach współpracy będziemy informować Państwa sukcesywnie.