sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

PROJEKT STATUTU SĄDU ARBITRAŻOWEGO PRZY SĄDECKIEJ IZBIE GOSPODARCZEJ

Zamieszczamy projekt Statutu Sądu Arbitrażowego przy Sądeckiej Izbie Gospodarczej, którego powołanie planowane jest na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo - Wyborczym. O szczegółach Walnego Zgromadzenia poinformujemy firmy członkowskie listownie.

PROJEKT STATUTU SĄDU ARBITRAŻOWEGO - DO POBRANIA