sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

SĄDECKA STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ

Powiat Nowosądecki, chcąc wpływać na rozwój gospodarczy Sądecczyzny, planuje udostępnienie w formie dzierżawy terenów inwestycyjnych położonych w Nawojowej.  
Obszar o łącznej powierzchni 21,44 ha zostanie  udostępniony w ramach planowanego do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą Sądecka Strefa Aktywności Gospodarczej.  
 
Tereny inwestycyjne wydzielone na realizację przedsięwzięcia, ukierunkowane są na budowę infrastruktury służącej do prowadzenia działalności produkcyjnej lub usługowej bez możliwości lokowania obiektów mieszkaniowych, turystycznych oraz handlowych.  
 
Działalność gospodarcza planowana do realizacji w obrębie Strefy musi być zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nawojowa.
 
 
Obszar przeznaczony na  Strefę  zostanie kompleksowo uzbrojony w sieci techniczne i teletechniczne. Przygotowane zostaną również wewnętrzne układy komunikacyjne w tym parkingi oraz drogi.
 
W celu zdiagnozowania zapotrzebowania na tereny inwestycje ze strony potencjalnych Inwestorów,  uprzejmie proszę o wypełnienie załączonej Deklaracji wstępnej oraz przekazanie jej w terminie do 15 lutego 2016 r. do Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich, ul. Kościuszki 3, 33-300 Nowy Sącz lub adres e-mail: sekretariat@pcfe.powiat-ns.pl.