sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

Nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia - szkolenie w Krakowie

Od 1 września br. weszła w życie nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, która zakazuje podawania i reklamowania tzw. „śmieciowego jedzenia” w szkołach i przedszkolach. W przepisach wykonawczych zostały zapisane również wymagania, jakie musi spełniać jedzenie podawane np. w szkolnych stołówkach. Temat ten cieszy się ogromnym zainteresowaniem z uwagi na wątpliwości jakie budzi interpretacja przepisów. 
W związku z tym, w dniu 21 września 2015 r. w godz. 10.00 – 13.00 zorganizowane zostanie szkolenie informacyjne dla małopolskich przedsiębiorców dotyczące praktycznego zastosowania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.08.2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach sytemu oświaty, które odbędzie się w Krakowie, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, przy ul. Wielickiej 72B, Sala 106, piętro I. 
Szkolenie poprowadzi przedstawiciel Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, który omówi wprowadzone zmiany, jak również odpowie na pytania i wątpliwości dotyczące interpretacji przepisów. Będę zobowiązana za pomoc w rozpowszechnieniu informacji wśród małopolskich przedsiębiorców, którzy są potencjalnymi odbiorcami tematyki poruszanej podczas szkolenia. 
Przyjęta formuła szkolenia zakłada, obok samej prezentacji zmian w przepisach, możliwość bezpośredniego zadawania pytań, które należy nadsyłać do dnia 15 września 2015 r. do Sekretariatu Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony Konsumentów, działającej przy Zarządzie Województwa Małopolskiego na adres: rada_konsumentow@malopolska.mw.gov.pl. 
Uprzejmie proszę o potwierdzenie możliwości udziału w szkoleniu do dnia 17 września 2015 r., e-mail: rada_konsumentow@umwm.pl lub telefonicznie: 12- 63-03-370.