sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

Warszawski Magazyn Ilustrowany STOLICA zaprasza do współpracy

Przedstawiamy możliwość zamieszczenia materiałów reklamowych firm zrzeszonych w Sądeckiej Izbie Gospodarczej na preferencyjnych warunkach z ponad 70 proc. rabatem względem cennika. Cennik wraz z prezentacją magazynu dostępny jest dla członów SIG drogą mailową. 

Istnieje możliwość negocjacji formatów, publikacji materiałów w formie tekstu informacyjno-reklamowego. W ramach współpracy zamieszczamy informację na stronie www, a o szczególnych wydarzeniach zawiadamiamy na FB i w newsletterze. Dodatkowo oferujemy kompleksową obsługę PR z wieloletnim doświadczeniem na terenie Warszawy i województwa mazowieckiego. 

Warszawski Magazyn Ilustrowany  STOLICA - to wznowienie dawnego  tygodnika wyd. od 1946 do 1990 roku. Ma pozycję  ważnego   warszawskiego pisma opiniotwórczego, prestiżowego,  podejmującego w sposób profesjonalny ważne kwestie merytoryczne dotyczące miasta i regionu. Liczba czytelników stale  wzrasta.

Grupą docelową  są mieszkańcy Warszawy  powyżej 30 lat, środowiska opiniotwórcze, pismo czytane jest   przez  władze i warszawskich samorządowców, środowiska akademickie, biznesmenów, developerów, środowiska kulturalne, architektów, studentów. Podejmujemy tematy ważne, najczęściej wyprzedzając i inspirując inne tytuły prasowe.
STOLICA w nakładzie 12 tys. egzemplarzy dystrybuowana jest na terenie Warszawy i woj. Mazowieckiego przez RUCH S.A., Kolportera,  Empiki, Garmond, HDS, e-gazety,  dostępna jest  w księgarniach i muzeach, dociera też do miast wojewódzkich (Gdańsk, Kraków, Wrocław).

Materiały zamieszczone na łamach miesięcznika wielokrotnie przyczyniły się do utrwalenia bardzo dobrego wizerunku naszych partnerów i zwiększenia zainteresowania wśród  mieszkańców regionu. 

Z serdecznymi pozdrowieniami,
Paweł Ciemniewski
kierownik działu marketingu tel. 603 620 844
www.warszawa-stolica.pl