sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

STREFA EKONOMICZNA - WAŻNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Sz.P.

Paweł Kukla Prezes Zarządu Sądeckiej Izby Gospodarczej

Jan First Starszy Cechu Prezes Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości

Józef Pyzik Prezes Zarządu Kongregacji Kupieckiej Zrzeszenia Handlu i Usług

 

Szanowni Panowie,

chciałam poinformować, że prezydent miasta Nowego Sącza będzie wszczynał procedurę włączenia nowych terenów leżących na terenie Nowego Sącza do granic krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Granicą strefy mogą być objęte również tereny prywatne. Jednym z elementów tej procedury jest wyrażenie zgody przez radę miasta Nowego Sącza na poszerzenie granic strefy. Zgoda wyrażana jest w formie uchwały. W uchwale należy wskazać numery działek, które mają uzyskać status specjalnej strefy ekonomicznej. Projekt uchwały w tej sprawie prezydent miasta planuje przedłożyć radzie w listopadzie br.

W związku z tym bardzo proszę o przekazanie powyższej informacji przedsiębiorcom, którzy byliby ewentualnie zainteresowani włączeniem terenów prywatnych do granic strefy, w związku z planowaną realizacją inwestycji. Zainteresowanych przedsiębiorców proszę o kontakt w tej sprawie ze mną.

Z poważaniem

Magdalena Januszek-Gródek

Dyrektor Wydziału ds. Przedsiębiorczości

Urząd Miasta Nowego Sącza

Tel. 18 41 41 380