sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

Techniki Sprzedaży - szkolenie w Nowym Sączu!

28-29 LIPIEC 2011 – NOWY SĄCZ
TECHNIKI SPRZEDAŻY

Szkolenie skierowane jest do pracowników i właścicieli mikro i małych firm z Małopolski i realizowane w ramach projektu Małopolska Akademia Zarządzania – systemowy cykl szkoleń dla mikro i małych przedsiębiorstw.

Odbiorcy:  Kierownicy, doradcy handlowi, pracownicy działów handlowych, obsługi klienta, sprzedaży, marketingu oraz przedstawicieli handlowych.
Cele:  
- Rozpoznawanie rzeczywistych potrzeb klienta i kreowanie tych potrzeb w prawidłowym kontakcie z klientem.
- Doskonalenie technik sprzedaży z wykorzystaniem elementów asertywności i umiejętności postępowania z trudnymi klientami;
- Rozwój umiejętności z zakresu autoprezentacji, negocjacji i komunikacji.

Korzyści:  
- Umiejętność przeprowadzania właściwej autoprezentacji,
- Rozpoznawania typów klientów i dopasowywania się do ich potrzeb,
- Tworzenia dobrego klimatu w procesie sprzedaży,
- Wykorzystywania odpowiednich technik negocjacji i asertywności
- Reagowanie na skargi i reklamacje klienta.

Tematyka:  Rodzaje klientów i ich zachowania; Wizerunek pracownika zachowania i postawy; Sztuka autoprezentacji; Proces sprzedaży; Obsługa klienta po sprzedaży; Techniki negocjacyjne, zachowania asertywne
Metody:  Warsztaty interaktywne: wykład, dyskusja, analiza przypadków. Ćwiczenia oparte na analizie rzeczywistych sytuacji problemowych i na studiach przypadków; gry symulacyjne, praca z kamerą video.
Czas trwania:  2 dni (16 h)
Program:  
- Wprowadzenie do tematu szkolenia
- Etapy procesu sprzedaży.
- Dobra komunikacja interpersonalna – podstawą sukcesu w biznesie.
- Prowadzenie rozmowy telefonicznej.
- Przygotowanie rozmowy - wiedza, środki, strategia.
- Autoprezentacja – Co jest ważne?
- Ćwiczenia „Spotkanie z klientem”.
- Prezentacja produktu.
- Wpływanie na decyzje klienta.
- Metody argumentacji cenowej.
- Konflikt, style rozwiązywania.
- Asertywność – sposób na bronienie swoich interesów.
- Trudny klient – charakterystyka. Ćwiczenie "Jak sobie radzić z trudnym klientem?"
- Cechy dobrego handlowca.


Szkolenia dofinansowane są ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Szczegóły: Kamila Kosal-Garbacz, tel. (18) 449-91-64 e-mail: kgarbacz@sig.org.pl
Liczba miejsc ograniczona!