sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

Koniunktura gospodarcza na rynku usług turystycznych Małopolski

Blisko połowa badanych firm z sektora turystyki oceniała swoją ogólną sytuację gospodarczą w III kwartale jako dobrą, a jedynie 12,3% jako złą, co sugeruje dobrą koniunkturę i daje dobre wyniki na tle danych dla Polski. Badane w Małopolsce przedsiębiorstwa świadczące usługi zakwaterowania i gastronomiczne odnotowały wyraźny wzrost koniunktury (+29,3%) w porównaniu do danych dla Polski (+0,3%). Podobnie firmy działające jako organizatorzy turystyczni (wskaźnik koniunktury w Małopolsce +47,1%, a w Polsce +0,3%). Syntetyczne zestawienie pozostałych najważniejszych wniosków z badania znaleźć można w streszczeniu raportu, a pełne wyniki badań w raporcie Koniunktura turystyki w Małopolsce w 3 kwartale 2011.
W załączeniu przesyłamy streszczenie raportu powstałego na podstawie badania koniunktury gospodarczej na rynku turystycznym w Małopolsce dla 3 kwartału 2011 roku.
Pełny raport z badania dla 3 kwartału 2011 oraz raport z badania koniunktury gospodarczej na rynku turystycznym w Małopolsce w 2 kwartale 2011 roku, podobnie jak inne raporty realizowane w ramach projektu systemowego Małopolskie Obserwatorium Gospodarki, znajdują się na stronie internetowej: http://www.gospodarka.obserwatoria.malopolska.pl/