sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

INFORMACJA Z URZĘDU MIASTA NOWEGO SĄCZA

Szanowni Państwo,
do Wydziału ds. Przedsiębiorczości tut. urzędu ponownie docierają informacje o pismach z blankietami wpłaty na kwotę 115 PLN jakie otrzymują przedsiębiorcy od firmy Krajowy Rejestr Pracowników i Pracodawców Sp. o.o. ul. Złota 59, 00-120 Warszawa. Pisma te dotyczą odpłatnego wpisu do wymyślonego rejestru o nazwie Krajowy Rejestr Pracowników i Pracodawców. Rejestr ten nie ma nic wspólnego z rejestrem publicznym. Prezydent Miasta Nowego Sącza informował już Ministerstwo Gospodarki o nieuczciwych praktykach stosowanych przez ww. firmę. Pisaliśmy o tym w sierpniu ubiegłego roku.
Pisma otrzymują osoby, które dokonały wpisu w zakresie zgłoszenia nowej działalności albo aktualizacji danych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Jest to nowy systemem rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych prowadzony przez Ministerstwo Gospodarki. Dane przedsiębiorców zamieszczone w CEIDG są ogólnodostępne na stronie www.ceidg.gov.pl, w tym m.in. nazwa przedsiębiorcy i adres siedziby. Wszystko to co jest niezbędne, aby pismo dotarło do przedsiębiorcy.
Treść pisma jest bardzo lakoniczna. Co więcej cytowane w nim przepisy są sprzeczne z jego treścią. Firma powołuje się na przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nieznanej ustawy z 15 września 2000 r., czy ustawy Prawo działalności gospodarczej, która już nie obowiązuje. Wprowadza przedsiębiorców w błędne przekonanie, że dokonanie wpisu, a tym samym uiszczenie opłaty jest dopełnieniem procedury założenia firmy czy zgłoszenia aktualizacji jej danych.
Przy tej okazji ponownie przypominamy, że wpis do CEIDG (w tym nowy wpis, zmiana istniejącego wpisu, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie działalności gospodarczej) nie podlega żadnym opłatom. Wszelkie informacje zachęcające przedsiębiorców będących osobami fizycznymi do dokonania wpłaty związanej z rejestracją działalności gospodarczej są nielegalne.
W Bielsku Białej działa firma, która prowadzi rejestr o podobnej nazwie, tj: Krajowy Rejestr Pracodawców i Pracowników. Wpis do tego rejestru jest bezpłatny. Firma ta przygotowuje pozew zbiorowy w imieniu oszukanych przedsiębiorców. Poniżej cytujemy informację otrzymaną od tej firmy:
„W związku z docierającymi do Krajowy Rejestr Pracodawców i Pracowników KRPiP w Bielsku-Białej doniesieniami dotyczącymi odpłatnego wpisu na kwotę 115 PLN lub 196 PLN informujemy, że Krajowy Rejestr Pracodawców i Pracowników  z  Bielska-Białej nie pobiera opłat. Jeżeli czujecie się Państwo oszukani przez firmę z Warszawy ul. Złota 61 lub 59 prosimy wysyłać scany pism na adres: kontakt@krpip.pl lub krpip@krpip.pl. Jeżeli czujecie się Państwo pokrzywdzeni zapraszamy do złożenia pozwu zbiorowego wysyłając scany pism na adres kontakt@krpip.pl lub krpip@krpip.pl albo ich oryginały na adres: Krajowy Rejestr Pracodawców i Pracowników, ul. Legionów 47, 43-300 Bielsko Biała, Skrytka Pocztowa nr 7 z dopiskiem:  „Wyrażam zgodę na pozew zbiorowy” oraz podając numer telefonu kontaktowego. Dodatkowe informacje uzyskają Państwo  kierując zapytanie na adres interwencja@krpip.pl


Z poważaniem
Magdalena Januszek-Gródek
dyrektor Wydziału ds. Przedsiębiorczości
mjanuszek@nowysacz.pl
tel: [+48 18] 41 41 380
fax: [+48 18] 41 41 385

Urząd Miasta Nowego Sącza
Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz
tel: [+48 18] 443 53 08, fax: [+48 18] 443 78 63
e-mail: urzad@nowysacz.pl | www.nowysacz.pl