sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

UWAGA!

W związku z kolejnymi zgłaszanymi sygnałami od przedsiębiorców dotyczącymi powoływania się na Sądecką Izbą Gospodarczą celem pomocy w aplikowaniu o fundusze UE, informujemy, iż Sądecka Izba Gospodarcza nie dystrybuuje żadnych wydawnictw, materiałów, płytek CD i innych nośników informacji dotyczących możliwości pozyskania funduszy unijnych.

Szczegółowe informacje dostępne są w biurze SIG.