sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

UWAGI SIG DO PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE PODATKU OD TOWARU I USŁUG ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW Z DNIA 23.12.2013r.

W załączeniu do pobrania przekazujemy uwagi Sądeckiej Izby Gospodarczej przekazanae do Ministerstwa Finansów, a dotyczące zmiany ustawy o podatku od towaruów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 23.12.2013r.

PISMO DO POBRANIA