sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

Wdrażanie polityki równości płci na rynku pracy - bezpłatne warsztaty

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty z zakresu wdrażania polityki równości płci na rynku pracy, które odbędą się 8 grudnia w hotelu"ASTORIA" w Krakowie.

 

Z A P R O S Z E N I E

 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór uczestników/ek na warsztaty z zakresu wdrażania
polityki równości płci na rynku pracy pn.

 "Nie szukamy winnych - szukamy dobrych rozwiązań dotyczących równości na rynku pracy" 

 

które odbędą sie: 

8 grudnia w godzinach
10:00-15:00,

 

w Hotelu „Astoria” w Krakowie,
ul. Józefa 24.

 

 Projekt skierowany jest do przedstawicieli sektora MSP, związków zawodowych oraz organizacji
pracodawców. Tematyka warsztatów są kwestie związane z równością płci na rynku pracy oraz konkretne problemy, jakie napotkać mogą pracodawcy i pracownicy. Ich głównym celem jest promowanie rozwiązań na rzecz godzenia obowiązków rodzicielskich i zawodowych, z uwzględnieniem zmian w Kodeksie Pracy.

Zakres tematyczny szkoleń obejmuje zagadnienia teoretyczne oraz prezentacje „dobrych praktyk” i przykładów rozwiązań na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Warsztaty
prowadzone będą metodami interaktywnymi przez specjalistów w dziedzinie polityki równości płci na rynku pracy i wdrażania strategii gender mainstreaming w zatrudnieniu.

 

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

 

 Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty wystawione przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
zaświadczające o udziale w warsztatach.

 Uwaga!

Termin nadsyłania aplikacji: 6 grudnia 2011 (data wysłania wiadomości e-mail lub data stempla pocztowego).

 

O udziale w szkoleniach zadecyduje kolejność nadsyłanych zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane do udziału w warsztatach zostaną niezwłocznie poinformowane droga mailowa lub telefoniczna.

Kontakt: Maria Skóra Maria.Skora@mpips.gov.pl, tel: 22 661 11 14 lub 509 705 195 w godzinach 9:00-15:00. 

 

 ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W WARSZTATACH