sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - ANKIETA

W związku z konsultacjami dotyczącymi projektowanych na poziomie wspólnotowym zmian w prawie zamówień publicznych i koncesjach, chcielibyśmy poznać zdanie przedsiębiorców w tej sprawie.
Prosimy o wypełnienie ANKIETY, która pomoże w sformułowaniu stanowiska polskich przedsiębiorców działających w różnych branżach, a zainteresowanych tematyką zamówień publicznych i koncesji.
Ocena w skali od 1 do 5 (1 – zagadnienie najmniej istotne, 5 – zagadnienie najistotniejsze). W przypadku oceny punktowej prosimy o zaznaczenie odpowiedniej wartości przez zmianę koloru tła pola, zmianę koloru czcionki albo pogrubienie czcionki. Istnieje również możliwość dopisania własnych postulatów.
Ankietę prosimy przesłać do dnia 9 marca 2012 na e-mail: biuro@sig.org.pl