sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

ZAPYTANIE OFERTOWE

Sądeckia Izba Gospodarczea zaprasza do złożenia oferty dotyczącej świadczenia na pełnienie funkcji specjalisty ds. przedsiębiorczości w ramach projektu „Mały Biznes”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Treść zapytania ofertowego w załączniku

ZAPYTANIE OFERTOWE