sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

ZAPYTANIE OFERTOWE

W imieniu Sądeckiej Izby Gospodarczej zapraszamy do złożenia oferty w ramach zasady efektywnego zarządzania finansami dotyczącej usług cateringu w ramach  projektu: „e-akademia- podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałania 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych. Treść zapytania wraz z załącznikami ofertowego publikujemy poniżej.

ZAPYTANIE OFERTOWE - DO POBRANIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 - DO POBRANIA

ZAŁĄCZNIK NR 2 - DO POBRANIA

ZAŁĄCZNIK NR 3 - DO POBRANIA

ZAŁĄCZNIK NR 4 - DO POBRANIA

ZAŁĄCZNIK NR 5 - DO POBRANIA