sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

ZARZĄDZANIE OBSŁUGĄ TRUDNEGO KLIENTA

Zapraszamy właścicieli i pracowników mikro i małych firm na bezpłatne szkolenie: 
ZARZĄDZANIE OBSŁUGĄ TRUDNEGO KLIENTA 
w dniu 7-8.11.2013 w Nowym Sączu.
 
Zapisy:
Sądecka Izba Gospodarcza
ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz
tel. 18-4499164, tel. kom. 666 149 143
 
Harmonogram:
- przedstawienie celów
- oczekiwania uczestników
- co to znaczy „trudny klient” studium przypadku, ćwiczenia praktyczne
- portret „trudnego klienta” – praca w zespołach
- analiza cech „trudnego kliemta” – dyskusja
- psychologiczne aspekty zachowania „trudnego klienta”
- typologia klientów: asertywny, bierny, agresywny, manipulujący
- skąd się biorą  trudni klienci – źródła problemu
- „trudni klienci” wyprodukowani przez nas i wyprodukowani przez kogoś innego – jak z nimi postępować?
-  co robić, aby nie produkować „trudnych klientów”
- nie tylko mówienie „nie”, czyli czego nie wiemy o asrtywności
- wyznaczniki postawy asertywnej
- zachowania asertywne – ćwiczenia „hamburger”, trzy kroki”, 
- asertywność w komunikacji z klientem
- komunikacja werbalna i niewerbalna w kontakcie z „trudnym klientem”
- schemat procesu komunikacji
- bariery w komunikacji międzyludzkiej i sposoby ich przezwyciężania