sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

"Równość pracuje na Twoją markę".

8 stycznia 2018
news
Przedstawiamy informację o  bezpłatnym szkoleniu realizowanym na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - "Równość pracuje na Twoją markę".  Celem szkolenia jest przygotowanie Firm do wdrożenia rozwiązań umożliwiających wywiązanie się z obowiązków zawartych w Kodeksie Pracy w zakresie równego traktowania, co w praktyce oznacza wprowadzenie rozwiązań zapobiegających takim zjawiskom jak m.in. mobbing, molestowanie seksualne, dyskryminacja. Z roku na rok rośnie liczba spraw o odszkodowania za mobbing i...

"Małopolskie Bony Rozwojowe" Przedsiębiorco – skorzystaj z dofinansowanych szkoleń!

7 grudnia 2017
news
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza na spotkanie z Dyrektorem Departamentu Zarządzania Projektami i Programami Barbarą Grodowską, która w dniu 14 grudnia 2017 w siedzibie Sądeckiej Izby Gospodarczej, ul. Zielona  w Nowym Sączu  w godzinach od 9.30 – 13.30 udzielać będzie informacji na temat projektu „Małopolskie Bony Rozwojowe”. Udział w projekcie daje możliwości uzyskania dofinasowania na szkolenia, studia podyplomowe, e-learning, doradztwo, mentoring, egzaminy. Z udziału w projekcie mogą skorzystać przedsiębiorcy i...

Przedłużamy nabór do projektu "MÓJ SZEF TO JA!"

22 listopada 2017
news
UWAGA!   Przedłużamy nabór formularzy rekrutacyjnych w 21. edycji rekrutacji do projektu „Mój szef to ja!”.   Dodatkowe terminy składania formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami:   23 listopada 2017 w godzinach 9.00 – 14.00 24 listopada 2017 w godzinach 9.00 – 12.00     w następujących Punktach Obsługi:   Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Wyspiańskiego 13, 33-300 Nowy Sącz Sądecka Izba Gospodarcza, Gorlicki Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Michalusa 4, 38-300...

ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH PROCEDURY ROZEZNANIA RYNKU - PROJEKT "MÓJ SZEF TO JA!"

21 listopada 2017
news
Zapytanie ofertowe w ramach procedury rozeznania rynku w zakresie usług szkoleniowych po rozpoczęciu działalności gospodarczej w ramach projektu „Mój szef to ja!”. realizowanego w ramach poddziałania 8.3.1. WSPARCIE NA ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W FORMIE DOTACJI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020.

Film dotyczący projektu MÓJ SZEF TO JA!

8 listopada 2017
news
Przedstawiamy film dotyczący efektów projektu "Mój Szef to Ja!"
« pierwsza«1234567ostatnia »