sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

OFERTA PRACY - DORADCA GRUPOWY

1 września 2016
news
Nabór na stanowisko związane ze świadczeniem usług doradztwa grupowego dla projektu realizowanego na terenie Subregionu Sądeckiego obejmującego powiaty: nowosądecki, M. Nowy Sącz, gorlicki, limanowski. Szczegóły oferty: pobierz Dokumenty zawarte w ofercie pracy należy złożyć w siedzibie Sądeckiej Izby Gospodarczej osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu) w nieprzekraczalnym terminie  do 15.09.2016r. do godz. 15.00.  Wymagane dokumenty aplikacyjne z uwzględnieniem dokładnego opisu przebiegu kariery zawodowej i wykształcenia, powinny...

RUSZA PROJEKT DOTACYJNY "MÓJ SZEF TO JA!"

29 lipca 2016
news
Projekt "Mój szef to ja!" będzie realizowany od 01.08.2016 do 31.07.2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.3 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej, Poddziałanie 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego.   Celem projektu jest zwiększenie liczby nowych i trwałych mikroprzedsiębiorstw w Subregionie Sądeckim do 31.07.2019 r. poprzez wsparcie 600 osób bezrobotnych i biernych...

SPOTKANIA INFORMACYJNE DO PROJEKTU DOTACYJNEGO - MÓJ SZEF TO JA!

19 sierpnia 2016
news
SPOTKANIA INFORMACYJNE DO PROJEKTU DOTACYJNEGO - MÓJ SZEF TO JA! (www.mojszeftoja.pl) - Spotkania informacyjne Zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych w ramach projektu Mój szef to ja!, które będą miały miejsce w Nowosądeckim Inkubatorze Przedsiębiorczości pod adresem: ul. Wyspiańskiego 13, 33-300 Nowy Sącz w następujących terminach: 19 sierpnia 2016 (piątek) godz. 10.00 26 sierpnia 2016 (piątek) godz. 10.00 2 września 2016 (piątek) godz. 10.00 9 września 2016 (piątek) godz. 10.00

SZACOWANIE USŁUGI DORADZTWA GRUPOWEGO I INDYWIDUALNEGO

12 sierpnia 2016
news
Sądecka Izba Gospodarcza zwraca się z prośbą o przedstawienie przez Państwa firmę SZACUNKOWEJ CENY NETTO 1 GODZINY REALIZACJI USŁUGI DORADZTWA GRUPOWEGO i INDYWIDUALNEGO przed założeniem firmy dla Uczestników projektu: „Mój szef to ja!” realizowanego w ramach poddziałania 8.3.1. WSPARCIE NA ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W FORMIE DOTACJI  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020. Przedmiotem zamówienia będą usługi doradztwa z zakresu przygotowania biznes planu –doradztwo...

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

28 lipca 2016
news
Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – stan prac oraz wpływ na realizację  RPO WM na lata 2014-2020.
« pierwsza10111213141516ostatnia »