sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

SZACOWANIE USŁUGI DORADZTWA GRUPOWEGO I INDYWIDUALNEGO

12 sierpnia 2016
news
Sądecka Izba Gospodarcza zwraca się z prośbą o przedstawienie przez Państwa firmę SZACUNKOWEJ CENY NETTO 1 GODZINY REALIZACJI USŁUGI DORADZTWA GRUPOWEGO i INDYWIDUALNEGO przed założeniem firmy dla Uczestników projektu: „Mój szef to ja!” realizowanego w ramach poddziałania 8.3.1. WSPARCIE NA ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W FORMIE DOTACJI  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020. Przedmiotem zamówienia będą usługi doradztwa z zakresu przygotowania biznes planu –doradztwo...

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

28 lipca 2016
news
Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – stan prac oraz wpływ na realizację  RPO WM na lata 2014-2020.

XVII edycja Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi

20 lipca 2016
XVII edycja Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych właśnie zainaugurował XVII edycję Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi.  Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w rywalizacji o statuetki, wyróżnienia i certyfikaty, które zostaną wręczone w grudniu 2016 roku podczas uroczystej Gali. Celem Konkursu jest nie tylko rywalizacja przedsiębiorstw, ale przede wszystkim identyfikacja dobrych praktyk i ich popularyzacja poprzez publikacje, zwłaszcza w dwumiesięczniku „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” oraz na stronie internetowej i newsletterach organizatora i...

ZAKAZY RUCHU ADR W CZASIE ŚDM

15 lipca 2016
news
Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego dotyczące ograniczenia ruchu w przewozie towarów niebezpiecznych w czasie Światowych Dni Młodzieży.

OFERUJEMY BEZPŁATNE STAŻE DLA PRACODAWCOW

13 lipca 2016
news
Zapraszamy zainteresowanych pracodawców do organizacji stażu dla uczestników projektu pn.: „Korona Sądecka na rzecz zatrudniania osób młodych”; realizowanego na podstawie umowy  z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś Priorytetowa I, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2, Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, współfinansowanego ze środków...
« pierwsza12131415161718ostatnia »