sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

SPOTKANIE INFORMACYJNE - PROJEKT "MÓJ SZEF TO JA!"

15 września 2016
news
Zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym w ramach projektu Mój szef to ja!, które będzie miało miejsce w Nowosądeckim Inkubatorze Przedsiębiorczości pod adresem: ul. Wyspiańskiego 13, 33-300 Nowy Sącz dnia 19.09.2016 (poniedziałek) o godzinie 10.00.

PROCEDURA ROZEZNANIA RYNKU - USŁUGA CATERINGU

15 września 2016
news
W załączeniu zapytanie ofertowe w ramach procedury rozeznania rynku w zakresie usługi cateringu w ramach projektu „Mój szef to ja!”. realizowanego w ramach poddziałania 8.3.1. WSPARCIE NA ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W FORMIE DOTACJI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020.

PROCEDURA ROZEZNIA RYNKU - USŁUGA WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO

2 września 2016
news
Zapytanie ofertowe w ramach procedury rozeznania rynku w zakresie usług wsparcia psychologicznego w ramach projektu „Mój szef to ja!” realizowanego w ramach poddziałania 8.3.1. WSPARCIE NA ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W FORMIE DOTACJI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020

OFERTA PRACY - DORADCA GRUPOWY

1 września 2016
news
Nabór na stanowisko związane ze świadczeniem usług doradztwa grupowego dla projektu realizowanego na terenie Subregionu Sądeckiego obejmującego powiaty: nowosądecki, M. Nowy Sącz, gorlicki, limanowski. Szczegóły oferty: pobierz Dokumenty zawarte w ofercie pracy należy złożyć w siedzibie Sądeckiej Izby Gospodarczej osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu) w nieprzekraczalnym terminie  do 15.09.2016r. do godz. 15.00.  Wymagane dokumenty aplikacyjne z uwzględnieniem dokładnego opisu przebiegu kariery zawodowej i wykształcenia, powinny...

RUSZA PROJEKT DOTACYJNY "MÓJ SZEF TO JA!"

29 lipca 2016
news
Projekt "Mój szef to ja!" będzie realizowany od 01.08.2016 do 31.07.2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.3 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej, Poddziałanie 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego.   Celem projektu jest zwiększenie liczby nowych i trwałych mikroprzedsiębiorstw w Subregionie Sądeckim do 31.07.2019 r. poprzez wsparcie 600 osób bezrobotnych i biernych...
« pierwsza13141516171819ostatnia »