sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

Konferencja „Wyzwania przed jakimi muszą stanąć przedsiębiorcy w konfrontacji z rzeczywistością prawno - podatkową w biznesie w 2016 r.” 23.02.2016r. Kraków

8 lutego 2016
news
Instytut Studiów Podatkowych w Warszawie, Oddziały Instytutu w Katowicach, Poznaniu i Krakowie zaprasza na Konferencję pt: „Wyzwania przed jakimi muszą stanąć przedsiębiorcy w konfrontacji z rzeczywistością prawno - podatkową w biznesie w 2016 r.”   SZCZEGÓŁY FORMULARZ ZGŁOSZENIA

SZKOLENIE Z ZAKRESU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, 24.02.2016

1 lutego 2016
news
Sądecka Izba Gospodarcza organizuje szkolenie pt.: „ZAMÓWIENIA PUBLICZNE” w dniu 24.02.2016r. w godz. 9.00-15.00 w siedzibie SIG przy ulicy Zielonej 27 w Nowym Sączu.   Koszt szkolenia dla: - członków Sądeckiej Izby Gospodarczej 123 zł brutto,  - firm niezrzeszonych w SIG - 246 zł brutto.    Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie Karty zgłoszenia i potwierdzenia przelewu do biura SIG na nr faksu: 18-4499165 lub skanem na e-mail:biuro@sig.org.pl do dnia 19.02.2016r.   PROGRAM   1. Procedury udzielania zamówień:...

SĄDECKA STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ

5 lutego 2016
news
Powiat Nowosądecki, chcąc wpływać na rozwój gospodarczy Sądecczyzny, planuje udostępnienie w formie dzierżawy terenów inwestycyjnych położonych w Nawojowej.   Obszar o łącznej powierzchni 21,44 ha zostanie udostępniony w ramach planowanego do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą Sądecka Strefa Aktywności Gospodarczej.  Tereny inwestycyjne wydzielone na realizację przedsięwzięcia, ukierunkowane są na budowę infrastruktury służącej do prowadzenia działalności produkcyjnej lub usługowej bez możliwości lokowania obiektów...

Rozporządzenie MR w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych.

5 lutego 2016
news
W Dzienniku Ustaw z dnia 02.02.2016 r.  pod poz. 138 ogłoszony został tekst rozporządzenia MR w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. LINK - http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/138

Założenia planu rozwoju gospodarczego Polski w konsultacjach z przedsiębiorcami.

30 stycznia 2016
news
W dniu dzisiejszym w godzinach popołudniowych odbyło się w Nowym Sączu spotkanie Wicepremiera Jarosława Gowina z Prezydium Sądeckiej Izby Gospodarczej oraz przedstawicielami największych firm Sądecczyzny. Było ono poświęcone założeniom do nowego planu rozwoju gospodarczego Polski.  Plan jest wspólną inicjatywą ministerstw, przedstawiającą konkretne perspektywy i zagrożenia gospodarczego rozwoju Polski. Przedsiębiorcy wnioskowali o rozwiązanie problemów związanych z realizacją drogi ekspresowej z Brzeska do Nowego Sącza i dalej do granicy państwa...
« pierwsza22232425262728ostatnia »