sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

Konsultacje społeczne Komisji Europejskiej

1 lutego 2018
news
Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne, których celem ma być uzyskanie opinii na temat oczekiwań obywateli UE w zakresie finansowania oraz funduszy unijnych w poszczególnych dziedzinach. Odpowiedzi zostaną wzięte pod uwagę przy pracach nad tworzeniem nowej generacji programów finansowych objętych wieloletnimi ramami finansowymi po 2020 r., czyli długoterminowym budżetem UE.   Konsultacje są otwarte dla wszystkich obywateli oraz odpowiednich podmiotów w zależności od dziedziny, której dotyczą konsultacje.  ...

Przedsiębiorco – skorzystaj z dofinansowanych szkoleń!!!!

22 stycznia 2018
news
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA zaprasza na spotkanie z Dyrektorem Departamentu Zarządzania Projektami i Programami Barbara Grodowską, która w dniu 25 stycznia 2018 roku, w siedzibie Sądeckiej Izby Gospodarczej, w godzinach 0d 9.30 – 13.30 udzielać będzie informacji na temat projektu „Małopolskie Bony Rozwojowe”. Udział w projekcie daje możliwości uzyskania dofinasowania na szkolenia, studia podyplomowe, e-learning, doradztwo, mentoring, egzaminy. Z udziału w projekcie mogą skorzystać przedsiębiorcy i ich pracownicy zatrudnieni na...

"Równość pracuje na Twoją markę".

8 stycznia 2018
news
Przedstawiamy informację o  bezpłatnym szkoleniu realizowanym na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - "Równość pracuje na Twoją markę".  Celem szkolenia jest przygotowanie Firm do wdrożenia rozwiązań umożliwiających wywiązanie się z obowiązków zawartych w Kodeksie Pracy w zakresie równego traktowania, co w praktyce oznacza wprowadzenie rozwiązań zapobiegających takim zjawiskom jak m.in. mobbing, molestowanie seksualne, dyskryminacja. Z roku na rok rośnie liczba spraw o odszkodowania za mobbing i...

"Małopolskie Bony Rozwojowe" Przedsiębiorco – skorzystaj z dofinansowanych szkoleń!

7 grudnia 2017
news
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza na spotkanie z Dyrektorem Departamentu Zarządzania Projektami i Programami Barbarą Grodowską, która w dniu 14 grudnia 2017 w siedzibie Sądeckiej Izby Gospodarczej, ul. Zielona  w Nowym Sączu  w godzinach od 9.30 – 13.30 udzielać będzie informacji na temat projektu „Małopolskie Bony Rozwojowe”. Udział w projekcie daje możliwości uzyskania dofinasowania na szkolenia, studia podyplomowe, e-learning, doradztwo, mentoring, egzaminy. Z udziału w projekcie mogą skorzystać przedsiębiorcy i...

Przedłużamy nabór do projektu "MÓJ SZEF TO JA!"

22 listopada 2017
news
UWAGA!   Przedłużamy nabór formularzy rekrutacyjnych w 21. edycji rekrutacji do projektu „Mój szef to ja!”.   Dodatkowe terminy składania formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami:   23 listopada 2017 w godzinach 9.00 – 14.00 24 listopada 2017 w godzinach 9.00 – 12.00     w następujących Punktach Obsługi:   Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Wyspiańskiego 13, 33-300 Nowy Sącz Sądecka Izba Gospodarcza, Gorlicki Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Michalusa 4, 38-300...
« pierwsza1234567ostatnia »