sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

ZAKŁADKA ROBOCZA

3 lutego 2015
news
MAPKI

ZAKŁADKA ROBOCZA 2

30 marca 2015
news
W załączeniu przekazujemy odpowiedź Wojewody Małopolskiego w sprawie przedstawienia przesłanek wyrażenia zgody na zastosowanie innej, niż określona w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, stopy procentowej w odniesieniu do rozłożonej na raty nieuiszczonej części opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości   PISMO
« pierwsza86878889909192»ostatnia »