sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

160 lat Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie!

W piątek 19 listopada  w Urzędzie Miasta Krakowa odbyły się jubileuszowe obchody 160-lecia Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, które otworzył Pan Andrzej Zdebski, prezydent Izby.  Podczas uroczystości  wręczono Honorowe Złote Odznaki Krajowej Izby Gospodarczej, Dyplomy im. Tadeusza Baranowskiego (prezesa Izby w latach 1874-1896), odznaki Honoris Gratia oraz Dyplomy potwierdzające wpis do Honorowej Księgi Nagród i Wyróżnień.  Z rąk Marszałka Marka Nawary Statuetkę Krakowskiego Dukata odebrał prezes „Armatury Kraków” – Konrad Henrik. W uroczystościach uczestniczyli również Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, członek Zarządu Województwa Małopolskiego Marek Sowa. Sądecką Izbę Gospodarczą reprezentował Prezes Paweł Kukla.

Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie jest najstarszą w Polsce izbą gospodarczą. Powstała jako Izba Handlowa i Przemysłowa w Krakowie już w 1850 roku. Zlikwidowana w 1950 roku na mocy zarządzenia przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego. Przełom nastąpił w 1989 roku. Środowisko gospodarcze zaczęło się odradzać, co zaowocowało powstaniem dwóch izb: Krakowskiej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz Małopolskiej Izby Gospodarczej, które po połączeniu w 1992 roku działają  jako Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie. IPH w Krakowie działa zarówno w kraju jak i za granicą, promując firmy członkowskie, reprezentując ich interesy gospodarcze wobec władz administracji państwowej, samorządowej oraz innych instytucji.

Źródło:

www.malopolskie.pl

www.iph.krakow.pl