sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

PROTEST RADY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 
Warszawa, 29 listopada 2020 r.
 
Wbrew polskiej racji stanu, bez pieniędzy i bez sojuszników.
Stanowcze NIE dla odrzucenia unijnego budżetu
 
Rada Przedsiębiorczości stanowczo protestuje przeciwko rządowym planom
zablokowania budżetu Unii Europejskiej na lata 2021–2027. Stanowisko deklarowane
przez rząd Mateusza Morawieckiego jest sprzeczne z interesem narodowym i polską
racją stanu. Przekreśla również szanse na szybkie wyjście z kryzysu gospodarczego
wywołanego pandemią COVID-19.
 
Zablokowanie unijnego budżetu będzie miało katastrofalne skutki dla Polski – zarówno jeśli
chodzi o sytuację wewnętrzną, jak i międzynarodową. W efekcie tej decyzji ucierpi
większość grup społecznych: budżet unijny zostanie ograniczony do minimalnych
wydatków, co oznacza, że możemy zapomnieć o środkach na inwestycje, wypłatach
z funduszu spójności, z którego korzystają uboższe regiony, wsparciu rozwoju obszarów
wiejskich, programach naukowo-badawczych czy edukacyjnych. Co więcej, rząd chce
pozbawić Polaków dostępu do wartego blisko 800 mld euro specjalnego funduszu
Next Generation EU, którego celem jest ożywienie gospodarek krajów członkowskich
poturbowanych obecnym kryzysem. 
 
To Polska i kraje naszego regionu najbardziej skorzystają z tego funduszu, nawet 4-krotnie więcej niż kraje bogate, takie jak Francja
czy Holandia. W szczytowym momencie absorpcji tych środków nasz PKB zwiększyłby się
nawet o 3,5 proc., a w długim okresie poziom PKB trwale powiększyłby się nawet o 2 proc.
Odrzucenie tych możliwości rozwoju to cios wymierzony bezpośrednio w polskie firmy,
gospodarstwa wiejskie, samorządy, służbę zdrowia i inne usługi publiczne. Skąd
weźmiemy środki? Przy obecnym deficycie finansów publicznych i wyczerpaniu
zasobów budżetowych, decyzja rządu może oznaczać jedno: konieczność
podwyższenia podatków, czyli kolejne uderzenie w polskich obywateli.
 
Andrzej Arendarski
Krajowa Izba Gospodarcza
 
Marek Kowalski
Federacja Przedsiębiorców Polskich
 
Jolanta Jaworska
Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych
 
Maciej Witucki
Konfederacja Lewiatan
 
Wojciech Kostrzewa
Polska Rada Biznesu
 
Andrzej Malinowski
Pracodawcy RP
 
Marek Goliszewski
Związek Pracodawców Business Centre Club
 
Krzysztof Pietraszkiewicz
Związek Banków Polskich
 
Jan Gogolewski
Związek Rzemiosła Polskiego