sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

Konferencja „Arbitraż jako alternatywa dla sądownictwa powszechnego”

Arbitraż to metoda rozstrzygania sporów cywilnych przez sąd niepaństwowy, powołany przez strony i orzekający na ustalonych przez strony zasadach, którego orzeczenia  - po ich formalnym uznaniu lub stwierdzeniu ich wykonalności przez sąd powszechny – mają moc prawną równą wyrokom sądów państwowych. Te właśnie cechy arbitrażu sprawiają, że polski ustawodawca określa go mianem „sądownictwa polubownego”, a więc opartego na dobrowolnym porozumieniu stron co do trybu rozstrzygnięcia sporu, nazwanym „zapisem na sąd polubowny”.

Sądecka Izba Gospodarcza wraz z Wyższą Szkołą Biznesu – NLU organizują 11 czerwca br. konferencję pt. „Arbitraż jako alternatywa dla sądownictwa powszechnego”. Szczegóły znajdują się w załączonym pliku.

 

Zaproszenie na konferencję „Arbitraz jako alternatywa dla sadownictwa powszechnego”
Program konferencji