sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

ZARZĄDZANIE BHP W FIRMIE - dofinansowane szkolenie w Nowym Sączu

W dniach 4-5 listopada serdecznie zapraszamy na kolejne szkolenie, realizowane w ramach projektu "Małopolska Akademia Zarządzania - systemowy cykl szkoleń dla mikro i małych przedsiębiorstw". Do udziału w szkoleniu "ZARZĄDZANIE BHP W FIRMIE" zapraszamy właścicieli i pracowników mikro i małych przedsiębiorstw. Dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 80%, natomiast pozostałe 20% wnosi firma biorąca udział w szkoleniu. W przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę istnieje możliwość rozliczenia w formie bezgotówkowej. Właściciele oraz osoby zatrudnione na umowy cywilno-prawne rozliczają się w formie gotówkowej ( ok. 65 zł za dwa dni zajęć ). Oprócz certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo w szkoleniu uczestnicy dostaną również certyfikat ukończenia okresowego kursu BHP. W razie zainteresowania prosimy o kontakt:
Kamila Kosal-Garbacz, tel. (18) 449-91-64 lub 666-149-143, e-mail: kgarbacz@sig.org.pl

 

ZARZĄDZANIE BHP W FIRMIE

 

Cele:

Nabycie wiadomości i umiejętności w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie.

Korzyści:

 

Uczestnik szkolenia:
- zna normy prawne dotyczące zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy;

- potrafi ocenić stan BHP we własnej firmie;

- uzyskuje niezbędne dla kadry kierowniczej wiadomości i umiejętności w zakresie szkolenia okresowego z BHP

Metody:

- wykład, dyskusja kierowana,  burza mózgów, metoda przewodniego tekstu

Czas trwania:

2 dni (1 x 8 godzin lekcyjnych)

Prowadzący:

Mgr Bogdan Jabłoński – główny specjalista ds. BHP

 

Program szkolenia

Dzień I

9:00-10:30

Wprowadzenie. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa pracy dot. BHP

10:30 – 10:45

Przerwa (15 min.)

10:45 – 12:15

Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi .

12:15 – 12:45

Przerwa (30 minut)

12:45 – 14:15

Ocena ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

14:15 – 14:30

Przerwa (15 min.)

14:30 – 16:00

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie.

Dzień II

9:00-10:30

Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bhp oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy

10:30 – 10:45

Przerwa (15 min.)

10:45 – 12:15

Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy  i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka.

12:15 – 12:45

Przerwa (30 minut)

12:45 – 14:15

Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń, w tym zasady udzielania pierwszej pomocy.

14:15 – 14:30

Przerwa (15 min.)

14:30 – 16:00

Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy. Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego.