sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

Kraków bliżej smart city – ogólnopolski kongres już 17 listopada

Inteligentne miasta po polsku... Czy Kraków realizuje koncepcję smart city? 
 
Jakie nowe technologie dla smart cities proponuje branża oraz jak ich wykorzystanie wpływa na rozwój inteligentnych miast? 
Wraz z włodarzami miast, przedstawicielami samorządu oraz biznesu, a także instytucjami naukowymi zastanowimy się nad odpowiedziami na powyższe pytania.
 
„SMART CITY - założenia i perspektywy" 
17 listopada Kraków
(NOVOTEL KRAKÓW CITY WEST)
 
 
Ogólnopolski Kongres SMART CITY - założenia i perspektywy– jest jedynym w Polsce wydarzeniem o charakterze cyklicznym i regionalnym. Podczas spotkania znani eksperci, oraz decydenci szczebla krajowego poruszą ważne, oraz aktualne dla samorządu i nie tylko kwestie związane ze smart cities. Powyższe wydarzenie to doskonała okazja do pogłębienia swojej wiedzy, wymiany doświadczeń, oraz nawiązania licznych kontaktów biznesowych.
 
PATRONAT HONOROWY:
Ministerstwo Energii
Jacek Krupa - Marszałek Województwa Małopolskiego
Józef Pilch - Wojewoda Małopolski
Jacek Majchrowski - Prezydent Miasta Krakowa
Piotr Przytocki - Prezydent Miasta Krosno
Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta Rzeszów, 
Wojciech Lubawski - Prezydent Miasta Kielce 
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika
Marcin Krupa - Prezydent Miasta Katowice
Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
 
Partnerzy konferencji – Comarch S.A., Thinkit Consulting Sp. z o.o., Impel Security Polska, ITM Poland SA oraz DYSTEN Sp. z.o.o.
 
Tematyka kongresu:
 
I. Nowe technologie - istotny element dynamicznego rozwoju miast
II. Efektywne wytwarzanie i wykorzystanie energii w aglomeracjach miejskich
III. Zarządzanie zasobami miejskimi - inteligentna infrastruktura miast oraz ekologiczny i zrównoważony transport
 
 
Do bezpłatnego udziału w wydarzeniu zapraszamy:
- władze centralne - Parlament RP, Rząd RP, administracja rządowa
- władze administracji samorządu terytorialnego - gminy,  powiaty  i województwa
- przedstawicieli organów naczelnych i urzędów centralnych, jednostek podległych oraz służb mundurowych
- władze uczelni wyższych i instytucji badawczo-rozwojowych oraz przedstawicieli Polskiej Akademii Nauk
- inwestorów krajowych i zagranicznych / - przedsiębiorców / media branżowe
- organizacje zrzeszające przedsiębiorców oraz organizacje samorządu gospodarczego, otoczenie  biznesu
 
 
Kontakt z organizatorem:
 
Klaudia Moskała
Koordynator Projektu
tel. +48 720 911 820
e-mail: klaudia.moskala@succespoint.pl
SuccessPoint Sp. z o.o.
ul. Barkocińska 6 lok.7
03 - 543 Warszawa
KRS: 0000383315
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
NIP: 524 27 33 298 | Kapitał zakładowy: 50 000 PLN