sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

Bezpłatne konsultacje projektów B+R pod kątem możliwości uzyskania dofinansowania

Jednym z celów i misji strategicznych Krajowej Izby Gospodarczej jest przyczynianie się do wzrostu potencjału gospodarczego i innowacyjności polskich przedsiębiorców. Fundamentem polskiej gospodarki są mali i średni przedsiębiorcy posiadający wysoki potencjał do dalszego rozwoju i konkurowania na rynku. Obecnie PARP oferuje możliwości wsparcia projektów związanych z wdrożeniem prac B+R przez MŚP. Jednocześnie dostrzegając problem utraty funkcji społeczno-gospodarczych przez średnie miasta PARP zdecydował się, by szczególną preferencję otrzymały projekty planowane do realizacji w jednym z ponad 250 miast średniej wielkości.
 
Obszar działania SIG wg. Krajowej Izby Gospodarczej obejmuje miasta średniej wielkości, które otrzymały preferencję jako oczekiwane lokalizacje projektów o wysokim potencjale innowacyjnym. Wsparcie innowacyjnych projektów inwestycyjnych planowanych przez nasze firmy członkowskie wpisuje się w cele KIG, która współpracuje z PARP w konsultacji i definiowaniu takich ram prawnych konkursów, które będą służyły efektywnemu wydatkowaniu środków unijnych i wspieraniu najlepszych projektów.
Krajowa Izba Gospodarcza wskazanym przez SIG przedsiębiorcom zaproponuje bezpłatne konsultacje ich projektów pod kątem możliwości uzyskania dofinansowania oraz określenia dalszych niezbędnych działań i kierunków maksymalizujących szansę uzyskania wsparcia. Konsultacje te są planowane w formie indywidualnych warsztatów z możliwością odbycia ich w siedzibie Państwa firm. Zostaną one przeprowadzone we współpracy z renomowaną firmą doradczą Stratego posiadającą bogate doświadczenie w pozyskiwaniu wsparcia na innowacyjne projekty.
 
Wymagania projektowe od potencjalnych firm:
 
1) formalne (obligatoryjne) tj.:
- zatrudnia mniej niż 250 pracowników
- roczny obrót nie przekracza 50 mln EURO lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EURO
- minimalna kwota obrotu w jednym z ostatnich 3 zamkniętych lat obrotowych wynosi przynajmniej 1 mln zł
 
2) merytoryczne (maksymalizujące szansę uzyskania wsparcia) tj.:
- prowadzi działalność wytwórczą i zatrudnia nie mniej niż 20 pracowników
- oferuje produkty o wysokim poziomie innowacyjności i dąży do rozwoju poprzez wdrożenia inwestycji związanych z innowacjami produktowymi
- prowadzi politykę ochrony praw własności intelektualnej (np. posiada patenty, dokonuje zgłoszeń patentowych, chroni wzory użytkowe)
- prowadzi działalność eksportową
- produkty uzyskują nagrody branżowe.
 
Zainteresowane firmy prosimy o kontakt telefoniczny z biurem Sądeckiej Izby Gospodarczej, tel. (18) 5472102, (18) 5472103.