sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

Małopolskie Bony Rozwojowe

Sądecka Izba Gospodarcza ma możliwość realizacji szkoleń w systemie bonowym "szytych na miarę" potrzeb Państwa przedsiębiorstwa. Zainteresowanych prosimy o kontakt z biurem SIG.
 
Dzięki jego funkcjonalnościom małopolscy przedsiębiorcy sektora MSP mogą podnieść kwalifikacje własne i swojej kadry, a firmy szkoleniowe i doradcze mogą dystrybuować swoje produkty np. szkolenia, doradztwo, coaching itd.
Celem projektu „Małopolskie Bony Rozwojowe” jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji małopolskich przedsiębiorców i ich pracowników. Pomóc w tym mają dotacje w formie bonów, które będzie można wykorzystać np. na szkolenia, studia podyplomowe, e-learning, doradztwo, mentoring, egzaminy. Co ważne, przedsiębiorcy sami decydują, na co chcą przeznaczyć bon – do wykorzystania w Bazie Usług Rozwojowych (BUR), prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
 
Co mogą zyskać małopolskie firmy?
W ramach projektu „Małopolskie Bony Rozwojowe” firmy mają szansę na uzyskanie dofinansowania usług rozwojowych o wartości od ok. 5 tys. do prawie 100 tys. złotych – jego wysokość będzie zależała od wielkości przedsiębiorstwa i liczby pracowników. Jeden bon rozwojowy ma wartość 45 zł – to według przeprowadzonych badań średnia cena 1 godziny szkoleniowej. Każdy z przedsiębiorców będzie mógł otrzymać minimum 160 bonów rozwojowych. Będą one ważne przez rok od podpisania umowy z MARR, która jest realizatorem projektu.
 
Kto może skorzystać?
Uczestnikiem projektu mogą być wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z Małopolski spełniające wszystkie kryteria regulaminu. Z udziału w projekcie mogą skorzystać przedsiębiorcy i ich pracownicy (zatrudnieni co najmniej od zgłoszenia na usługę rozwojową do momentu jej zakończenia), zgłoszeni w Bazie Usług Rozwojowych. Kandydat do projektu dokonuje wszystkich formalności poprzez system informatyczny obsługi bonów rozwojowych udostępniony przez MARR S.A.
 
Kiedy można składać wnioski?
Wnioski o dofinansowanie można składać już od września 2017 r. Obowiązuje wyłącznie droga elektroniczna. Wszelkie szczegóły dotyczące obiegu bonów znajdują się w regulaminie.
 
Jakie są zalety systemu dystrybucji bonów?
System jest czytelny, prosty, nastawiony na efektywność i dający możliwość wyboru przedsiębiorcy szeregu usług i produktów rozwojowych. Jest to niewątpliwa szansa dla tych firm, które są zainteresowane inwestycją w kapitał ludzki oraz rozwój zawodowy posiadanych kadr. Formalności i konieczną dokumentację dotyczącą obsługi wprowadzonego przez nas systemu ograniczyliśmy do minimum. Większość procedur jest realizowana online, tak więc jest dostępna z każdego miejsca na terenie Polski.
 
Niewątpliwą zaletą systemu jest szybkość udzielenia dofinansowania – zawarcie umowy z danym przedsiębiorcom nastąpi do 10 dni roboczych od zamówienia bonów (poprawnie złożonych dokumentów zgodnych z zapisami regulaminu). System informatyczny do obsługi bonów został zaprojektowany w taki sposób, żeby ograniczyć do niezbędnego minimum konieczne formalności. Kluczową wartością systemu, poza jego funkcjonalnością jest wyeliminowanie trudnych do zrozumienia procedur i niezwłoczne przekazanie środków publicznych do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
Zaletą systemu jest również kompleksowość wsparcia oferowanego przedsiębiorcy, które obejmie:
 
- dostęp do elektronicznego systemu obsługi
- wybór dobrej jakości szkoleń i usług doradczych dostępnych jedynie w Bazie Usług Rozwojowych
- obsługę i wsparcie techniczne
- szybkie i bez problemowe rozliczenie usług
 
Jaki jest poziom wsparcia?
Zgodnie z założeniem projektu, poziom dofinansowania pojedynczej usługi (np. szkolenia czy doradztwa) nie powinien przekroczyć 50% jej kosztów, co oznacza, że jeden bon rozwojowy o wartości 45 zł rozliczany będzie w 50% ze środków dotacji, a w 50% ze środków własnych przedsiębiorcy. W przypadku, gdy z usługi skorzystają pracownicy powyżej 50. roku życia, pracownicy o niskich kwalifikacjach, czy szybko rozwijające się przedsiębiorstwa, poziom dofinansowania wzrośnie do 80%. Usługi rozwojowe kończące się potwierdzeniem kwalifikacji, o których szczegółowo piszemy w regulaminie również powodują uzyskanie wyższego poziomu dofinansowania (80%).
 
System bonów rozwojowych jest realizowany w oparciu o koncepcję Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF) dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
2014-2020 (RPO WM). Dofinansowanie udzielone jest w ramach projektu „Małopolskie Bony Rozwojowe” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Poddziałanie 8.4.1. „Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP” współfinansowanego w 100% przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Strona internetowa www.mbon.pl