sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

ANKIETA DLA FIRM TRANSPORTOWYCH

Dynamika zmian w branży transportowej warunkuje jej dalszy rozwój. Dlatego prosimy Państwa o wypełnienie ankiety badawczej, która pozwoli uzyskać informację na temat obecnej sytuacji w obszarze rozwoju, inwestycji oraz zagrożeń. 

Z uwagi na to, że branża transportowa jest jednym z najważniejszych ogniw nowoczesnej gospodarki, warto podzielić się swoim doświadczeniem, które pomoże określić perspektywę jej rozwoju.

Celem badania jest określenie mechanizmów rozwoju MSP (małych i średnich przedsiębiorstw) oraz wpływu stosowanych mechanizmów na rozwój tej grupy przedsiębiorstw. Ankieta ma charakter badania naukowego, realizowanego na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Formularz jest anonimowy i uniemożliwia identyfikację respondenta podczas pobierania danych, ich agregacji i prezentacji. Wszystkie informacje, które uzyskamy, będą zachowane w ścisłej tajemnicy i nie zostaną wykorzystane w żadnym innym celu, jak jedynie do opracowania ogólnych wniosków, które nie pozwalają na ujawnienie tożsamości respondentów ani ich indywidualnych opinii.

Wypełnienie formularza ankiety zajmie Państwu nie więcej niż 10 minut. W celu jej wypełnienia należy kliknąć poniższy link.