sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

„HN Forum Biznesu Polska – Słowacja” 25.05.2023r., Bratysława

W dniu 25 maja 2023 roku Ambasada RP w Bratysławie organizuje, we współpracy z opiniotwórczym dziennikiem Hospodárske noviny, 2. edycję HN Forum Biznesu Polska – Słowacja.

Spotykamy się w Hotelu Devín w Bratysławie, by porozmawiać o tym, co udało nam się osiągnąć w dwustronnej współpracy gospodarczej na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy, jak również szansach i zagrożeniach na przyszłość. Chodzi nam o przedstawienie uczciwej analizy SWOT polsko – słowackich relacji gospodarczych w szerszym kontekście regionalnym. Widzimy tu chociażby pole do dyskusji o identyfikowaniu możliwości nawiązywania partnerstw przez podmioty z Polski i Słowacji w zakresie odbudowy Ukrainy po wojnie, ale także zacieśniania współpracy w sektorze energetycznym czy nowych technologii.

Chcielibyśmy także zwrócić uwagę na szeroko rozumiane kwestie transportowo – logistyczne, w tym m.in. zastanowić się, jak agresja Rosji przeciw Ukrainie wpłynie w dłuższej perspektywie na atrakcyjność gospodarczą Polski i Słowacji, bezpieczeństwo energetyczne, łańcuchy dostaw w regionie czy chociażby transport towarów z i na Daleki Wschód.

Podczas Forum odbędzie się również prezentacja powstającego Klubu Polskiego Biznesu w Republice Słowackiej.

Do udziału w wydarzeniu zaprosiliśmy ministra gospodarki RS Petera Dovhuna, ministra rozwoju i technologii RP Waldemara Budę oraz minister klimatu i środowiska RP Annę Moskwę

Załączam aktualny program LINK wydarzenia, który można na bieżąco śledzić również tu: https://hnonline.sk/hn-konferencie/96071024-hn-biznis-forum-polsko-slovensko-25-5-2023-hotel-devin 

Swój udział mogą Państwo potwierdzać na adresy e-mail: arkadiusz.tos@msz.gov.pl i/lub maja.vargova@msz.gov.pl