sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

OSTATNIE DNI NA SKORZYSTANIE ZE ŚRODKÓW COVID DLA PRZEDSIĘBIORSTW

Po dofinansowanie na szkolenia i doradztwo dla firm z terenu całej Polski można zgłaszać się jeszcze tylko do 23 grudnia 2020 poprzez formularz na stronie PARP.
 
Prowadzisz działalność w zakresie produkcji komputerów i urządzeń peryferyjnych, sprzętu (tele) komunikacyjnego, instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych, transportu lotniczego pasażerskiego, towarów, kosmicznego a także produkcji statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn (C26.20.Z, C26.30.Z, C26.51Z,  C26.52.Z, C26.70.Z, H51.10.Z, H51.21.Z, H51.22.Z, PKD 30.3) 
 
– wybierz wsparcie dla sektora przemysł Lotniczo - Kosmiczny
Dla firm prowadzących działalność gospodarczą w zakresie telekomunikacji przewodowej lub bezprzewodowej, satelitarnej (J61.1, J61.2, J61.3, J61.9) 
– wybierz wsparcie dla sektora Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo
Proponujemy dofinansowanie do szkoleń i doradztwa do 80%, które:
- mają na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom COVID-19
- pozwolą podnieść kompetencje Twoje i Twoich pracowników.
 
- Oferta dostępna dla przedsiębiorców z całej Polski 
- 10 mln do wykorzystania
- Kompetencje dla sektorów zadanie Covid-19 w ramach Projektu Akademia Menadżera
- Nabór tylko do 23.12.2020 
- Szczegółowe informacje i dokumenty rekrutacyjne znajdziecie tutaj: www.marr.pl/am3_sektory 
 
W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Zespołem ds. wsparcia Przedsiębiorstw:
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, Departament Innowacji i Rozwoju Biznesu, ul. Kordylewskiego 11; 31-542 Kraków.
 
SEKTOR Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo: e-mail: sektor.tic@marr.pl  tel.: 785 058 177
 
SEKTOR Przemysł Lotniczo-Kosmiczny: e-mail: sektor.plk@marr.pl    tel.: 785 059 105