sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

„Dobre praktyki VAT” - KONSULTACJE PODATKOWE

W związku z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów z dnia 30 czerwca 2017 r. o rozpoczęciu konsultacji podatkowych w sprawie listy przesłanek należytej staranności po stronie nabywcy w transakcjach krajowych w kontekście prawa do odliczenia podatku naliczonego informujemy, że Podkarpacki Klub Biznesu oraz Sądecka Izba Gospodarcza we współpracy z partnerem merytorycznym Kancelarią AXELO organizuje akcję „Dobre Praktyki VAT”.
 
Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców do zgłaszania propozycji dobrych praktyk w weryfikowaniu kontrahentów dla celów odliczenia VAT za pośrednictwem specjalnie w tym celu utworzonej strony www.dobrepraktykivat.pl. Aby przesłać swoją propozycję, należy wypełnić formularz na stronie www.dobrepraktykivat.pl, w przypadku kilku propozycji można umieścić je w pliku tekstowym i załączyć ten plik do formularza.
 
Ponadto planowane są spotkania informacyjne, których tematem będzie cel konsultacji i problematyka karuzel VAT. W trakcie tych spotkań odbędą się dyskusje, w których uczestnicy przedstawią swoje propozycje dobrych praktyk w zakresie należytej staranności. 
 
Zebrane podczas akcji propozycje zostaną przekazane do Ministerstwa Finansów.
Zachęcamy do udziału w konsultacjach - terminy oraz miejsca spotkań na stronie www.dobrepraktykivat.pl.