sądecka izba gospodarcza dotacje UE Nowy Sącz dotacje unijne Nowy Sącz SIG
zostań małopolskim przedsiębiorcąakademia zarządzania

Nasi członkowie:

18 NABÓR DO PROJEKTU DOTACYJNEGO MÓJ SZEF TO JA!

Rozpoczynamy 18. edycję rekrutacji do projektu „Mój szef to ja!”
 
Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami został zamieszczony w sekcji „Do pobrania„ na stronie www.mojszeftoja.pl
 
Formularze rekrutacyjne wraz z wymaganymi załącznikami będą przyjmowane w dniach:
 
4 – 6 październik 2017
9 – 10 październik 2017
w godzinach 9.00 – 14.00
 
w następujących Punktach Obsługi:
 
- Sądecka Izba Gospodarcza, ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz, tel. - 18 547 21 02
- Fundacja Rozwoju Regionu Rabka, ul. Spacerowa 7c/2, 34-600 Limanowa - kom. 605 233 578
- Sądecka Izba Gospodarcza, Gorlicki Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Michalusa 4, 38-300 Gorlice - kom. 605 233 175
 
Dyżury (konsultacje) dla Kandydatów/ek  na Uczestników/czki projektu  będą prowadzone w następujących lokalizacjach i  terminach:
 
Sądecka Izba Gospodarcza, ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz
28 września 2017 godz. 8.00-13.00
2 października 2017 godz. 8.00-13.00
 
Fundacja Rozwoju Regionu Rabka, ul. Spacerowa 7c/2, 34-600 Limanowa
29 września 2017 godz. 9.30-13.30
 
Sądecka Izba Gospodarcza, Gorlicki Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Michalusa 4, 38-300 Gorlice 
29 września 2017 godz. 10.00-13.00
2 października 2017 godz. 10.00-13.00
 
SPOTKANIE INFORMACYJNE 
Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Wyspiańskiego 13, Nowy Sącz
29 września 2017 godz. 15:30